Klein, volledig gekleurd
Code: TMG003-25SF
Lengte: 1550mm
Breedte: 1550mm

Klein, half gekleurd
Code: TMG003-25SH
Lengte: 1550mm
Breedte: 1550mm

Groot, volledig gekleurd
Code: TMG003-25LF
Lengte: 2100mm
Breedte: 2100mm

Groot, half gekleurd
Code: TMG003-25LH
Lengte: 2100mm
Breedte: 2100mm