Klein, volledig gekleurd
Code: TME008-36SF
Lengte: 1840mm
Breedte: 1840mm

Klein, half gekleurd
Code: TME008-36SH
Lengte: 1840mm
Breedte: 1840mm

Groot, volledig gekleurd
Code: TME008-36LF
Lengte: 2500mm
Breedte: 2500mm

Groot, half gekleurd
Code: TME008-36LH
Lengte: 2500mm
Breedte: 2500mm